Pełna informacja

Specjalizujemy się w obsłudze ruchu targowego i docieramy w imieniu swoich partnerów do osób odwiedzających targi branżowe w kraju. Głównym kanałem dotarcia jest drukowany poradnik targowy, w którym zestawiamy wyłącznie wybrane i najciekawsze naszym zdaniem porady, oferty oraz rozwiązania. Nie każdy może pojawić się w naszym piśmie. To my, w oparciu o dane marketingowe dotyczące bieżącego popytu decydujemy, kogo zapraszamy do współpracy i dla kogo pracujemy.